Nơi buôn bán btc chất lượng tại tphcm

Nói cụ thể doanh nghiệp bán hàng đa cấp được yêu cầu xây dựng và vận hành hệ thống công nghệ thông tin quản lý nhà phân phối để nhà phân phối có thể truy cập và truy xuất các thông tin liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của họ. Máy chủ quản lý phải được đặt tại Việt Nam và cung cấp quyền truy cập tài khoản quản lý khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.Thứ hai doanh nghiệp buôn bán btc chất lượng tại tphcm bán hàng đa cấp phải xây dựng và vận hành website để thông tin về doanh nghiệp sản phẩm kế hoạch trả thưởng quy tắc hoạt động và chương trình đào tạo cơ bản kể cả danh sách đào tạo viên.

Nơi buôn bán btc chất lượng tại tphcm


Doanh nghiệp cũng phải công bố cập nhật giá bán của sản phẩm nêu rõ giá bán này là tự công bố và chịu trách nhiệm không phải do cơ quan có thẩm quyền thẩm định và xác nhận. Đồng thời doanh nghiệp phải công bố thông tin về hoạt động bán hàng đa cấp quy trình thực hiện các giao dịch với người tham gia bán btc đa cấp việc xử lý vi phạm chấm dứt hợp đồng của người tham gia bán hàng đa cấp.


Doanh nghiệp bán hàng đa cấp cũng phải có đường dây nóng để giải đáp thắc mắc khiếu nại của nhà phân phối và người tiêu dùng phải xuất hóa đơn bán hàng cho từng nhà phân phối khách hàng để đảm bảo quyền lợi cho người mua trong trường hợp trả lại hàng lấy lại tiền. Doanh nghiệp bán btc chất lượng đa cấp cũng phải thanh toán hoa hồng, tiền thưởng bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng không dùng tiền mặt. Khi quảng cáo về thu nhập của nhà phân phối, doanh nghiệp cần cung cấp đầy đủ các thông tin cụ thể về tên tuổi địa chỉ cấp bậc quy mô mạng lưới, thời gian để đạt được thu nhập. Bên cạnh đó cũng để bảo vệ quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp khi phát sinh tranh chấp, dự thảo nghị định này cũng nâng mức ký quỹ của doanh nghiệp đa cấp lên mức tối thiểu và được điều chỉnh hàng năm tương ứng với quy mô mạng lưới hoặc doanh thu. T


Ngoài ra để hạn chế tình trạng đùn đẩy trách nhiệm khi xảy ra tranh chấp giữa doanh nghiệp bán hàng đa cấp với các tổ chức trung gian như đang xảy ra lâu nay Bộ Công Thương còn bổ sung quy định cấm doanh nghiệp không tổ chức các hoạt động trung gian thương mại phục vụ trực tiếp cho việc duy trì phát triển và mở rộng mạng lưới bán hàng đa cấp của mình.

Trong thời gian qua rất nhiều người dân đã chịu thiệt hại nặng nề khi tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp. Có không ít người tán gia bại sản vì tin lời doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Việc giải quyết tranh chấp cũng không có kết quả khi ràng buộc trách nhiệm không rõ ràng